پرونده‌ی معرفی هنرمندان معاصر هند 
آوام مگ به قلم: سارا بافتی زاده